Mere om dansen

Tanker om, hvad dansen giver os

I cirkeldans arbejder vi med at opleve, hvad dansen giver os. Dans påvirker alle dele af os. Hvis vi tænker vores system som bestående af disse tre dele: Det fysiske, det mentale og det spirituelle jeg, så vil dansen påvirke disse dele. Det er bedst for os, hvis disse tre dele er så meget i balance som muligt. Så har vi det godt og helbredet er i orden. Dans er en af måder til afbalancering.

Det fysiske, kroppen, stimuleres og aktiveres af bevægelserne, den fysiske aktivitet. Vores balanceevne forbedres. Lungerne og åndedrættet stimuleres ekstra, hvis vi nynner eller synger med.

 

Det mentale, vores tænkning, koncentration, hukommelse m.v. aktiveres, når vi lærer nye trin og tænker på betydningen i symbolikken af koreografien. Forholder os til musikken og evt. teksterne. Dans styrker hjernens aktivitet.

Det spirituelle, vores følelser og vores indre påvirkes af musikken, rytmerne, bevægelserne, vi åbner op for forståelsen af koreografien og teksterne.

Umiddelbart giver musikken og rytmerne en masse til vores følelser. Dans kan ændre vores følelser. Det kan vi bruge aktivt, hvis vi er i en følelsesmæssig tilstand, som vi ønsker os ud af.

 

Dansens symbolik og det at sætte tanker på, appellerer til vores mentale jeg. Det kan give nye ideer, nye tankermønstre, nye gode tanker og forestillinger. Hvad kan vi bruge det til? Ny bevidsthed, ny viden giver visdom og personlig udvikling.

Dans sætter kemiske processer i gang i kroppen, der dannes bl.a. hormoner, som giver glæde. Kemiske processer aktiveres, som påvirker følelser, tanker og vores fysiske krop. Dans healer, det er videnskabeligt bevist.

 

Følelser og tanker påvirker hinanden gensidigt. Alle dele af os er i samspil. Følelser kan lamme fornuften og evnen til at tænke klart. For meget mentalt arbejde og stress kan lamme følelserne. Dans kan løsne op. Dans renser os. Dans afstresser os. Vi mærker de forskellige dele af os.

Rytme og dansens hastighed stimulerer os. Rytme er aktivitet og pauser sat sammen på forskellig vis. Både aktivitet og pauser har vi brug for. Stille danse giver ro. Hurtige giver aktivitet. Vildt kan være sjovt. Overraskende kan give et godt grin. Vi kan vælge danse ud fra, hvor vi gerne vil hen med os selv i følelser, krop og bevisthed.

At danse cirkeldans er mindfulness. Man er nødt til at koncentrere sig om dansen, at være i nuet og trinene og følge musikkens rytme. Så snart man tænker på andet, så ryger man ud af dansetrinene. Dans giver nærvær.

 

Danse i kreds og kædesammen med andre personer, giver os socialt fællesskab. Vi danser hver især men alligevel fælles, det giver et samspil.

Vi kan bruge det aktivt i livet, i relation til vores daglige liv og vores udvikling som menneske.

Dans healer og giver ro og vi kan så lettere komme i forbindelse med vores spirituelle jeg.

Når vi kommer i den meditative ro kan vi fornemme balancen og fornyelsen.

Cirkeldans bruges i mange sammenhænge. Sundhedsmæssigt er oplagt. Det kan også være eksistentielle forhold som sorg, problemer, glæde, taknemlighed m.m. Det kan være danse til årets rytme, til kirkeårets temaer og meget andet. Jeg har også brugt cirkeldanse til fortolkning af de 12 astrologiske stjernetegn. Senest har jeg lavet et forløb inspireret af Gabrielle Roth “de 5 rytmer” med cirkeldanse, hvor man danser et forløb, som skulle man løse en opgave eller komme igennem en krise. Gabrielle Roth var danseterapeut i USA og har arbejdet med dans som terapi.

 

Vi bevæger os i dansen, og dansen bevæger os. Kom – lad dansen bevæge dig.

Pina Bausch, Tysk danser og koreograf har udtalt: Dans, dans ellers er vi fortabte! (DR TV marts 2014)

Sct. Augustinus (354-430 e. Kr.) skrev det smukke digt “Jeg elsker dansen” som meget præcist passer på cirkeldansen. Dette kan ses ved tryk på linket.