Eksempler på dans i kirken, som jeg har oplevet.

En smuk gudstjeneste med fælles dans brugt i prædikenen til at fortolke teksten og dans til salmeversene. Oktober 2014 Vor Frelser Kirke på Christianshavn ved præst Anja Worsøe Reiff.

Anja Worsøe Reiff har også fortalt om dansens rødder og betydning for mennesker og anvendelsen i kirkesammenhæng i radioen. Måske kan den høres endnu i DR arkiver: P1. 21. januar 2015 kl. 11 – 11:30 i serien: Mennesker og tro med vært Anders Laugesen. Titel: Dansens Herre. Anja sagde bl.a. at når ord ikke kan gøre mere, så tager dansen over og kroppen taler.

Danse kursus og dansemesse i Messiaskirken Charlottenlund med præst Maria Rönn fra Stockholm en søndag i foråret 2014. Vi dansede til bl.a. smuk Gregoriansk musik. Vi øvede og dansede derefter dansene i sammenhæng som en messe. Maria Rönn holdt foredrag om dans, helse og åndelighed. Hun fortalte om dansens historie i hendes liv og i Sverige, hvor dans er en naturlig del i mange kirker.

Mange kirkelokaler har lagt rum til dansekurser og dansearrangementer. Kingo Kirkes lokaler på Nørrebro har været rammen for kurser med danseleder Maria-Gabriele Woisen. Temaerne for to af hendes kurser var: ”Fordybelse i dans over påskens mysterium” og ”Prayer in movement – Seasons of the soul”.

Den smukke og lyse menighedssal i Kingo kirken har også været rammen om vores årlige ”Store Cirkeldansedag”, som holdes sidste lørdag i september.

I Korsvejskirken i Kastrup danses ”Livets dans” i det smukke kirkerum med Danseleder og teologistuderende Kamilla Bugge. Disse dejlige aftener kan du finde på kirkens hjemmeside i aktivitetskalenderen. Udpluk fra Kamillas oplæg: vi vil lade dansen føre os gennem nogle af kirkeårets temaer og forene dem med vores nu. Det at danse, er gennem historien, blevet brugt som bøn både i sorg og i glæde.

Hvis din kirke har lyst til en danse aktivitet, så kontakt os gerne.